dissabte, 12 de novembre del 2016

28 de Novembre: Votació per l’elecció de nous membres com a representants de les famílies al Consell Escolar de l'Institut

ELECCIONS  AL CONSELL ESCOLAR

El proper 28 de Novembre a partir de 15,30 fins a les 17h a l'entrada de l'Institut és realitzarà la votació per l’elecció de nous membres com a representants de les famílies al Consell Escolar de Centre, al nostre Institut cal renovar 2 membres representants de les famílies.


Us animem des de l'AMPA a tots els pares i mares de l'Institut a presentar-vos com a candidats, per tal de poder estar representats al màxim òrgan decisori de l'Institut.

Podeu demanar i lliurar els fulls per presentar les vostres candidatures del 16 al 18 de novembre a la secretaria de l'Institut. Per més informació contacteu amb l'AMPA a: ampa.sesmanuelcf@gmail.com


Informació sobre el Consell Escolar: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/


Com sabeu, el consell escolar és un òrgan de participació molt important en un institut, en el qual s’hi troben representats els diferents estaments de la comunitat educativa (famílies, alumnes, professorat, equip directiu, ajuntament, personal d’administració i serveis) i on es discuteixen i aproven les línies bàsiques del centre. Hem d'aprofitar-ho per intervenir en la gestió de l'educació dels nostres fills i filles.


Us engresquem a participar activament en el procés, com a participants en la votació. Un consell escolar fort i representatiu és clau per al bon funcionament del centre, atès que és l’òrgan adient per incidir en la vida escolar per part dels diversos estaments que el composen.