dijous, 8 de desembre del 2016

Assemblea General Extraordinària: 13 de desembre a les 20,00h

Assemblea General Extraordinària de l´Associació de Pares i Pares d’Alumnes del SI Manuel Carrasco i Formiguera que tindrà lloc el proper:

DIMARTS DIA 13 DE DESEMBRE DE 2016

a les 20,00h. en primera convocatòria i a les 20,15. en segona convocatòria en el mateix centre, concretament en el local de l’AMPA (antic menjador de l’Institut)

Ordre del dia:

•    Lectura i aprovació acta anterior
•    Presentació dels nous càrrecs de la Junta directiva de l’AMPA: President, Secretària i Tresorera.
•    Aprovació i ratificació dels nous càrrecs per part de l’Assemblea
•    Precs i preguntesPer qualsevol aclariment podeu contactar amb l’AMPA a traves de:
•    Correu electrònic: ampa.sesmanuelcf@gmail.com